Skyløsning

Skytjenester gir bedrifter tilgang på servertjenester som programmer, applikasjoner og lagring over internett.

Vi leverer skytjenester fra Microsoft Azure, Amazon Web Services og Google Cloud, samt våre datasentre i Kristiansund og på Oppdal.

En skyløsning er tilgjengelig, sikker og svært skalerbar, og kan både brukes alene, eller side om side med en lokal serverløsning/våre datsentre. Vi tilbyr også sikkerhetskopiering både fra sky til lokal server, og motsatt.

Ta kontakt for en skyprat.

Vi hjelper deg!

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg snart

Vennligst last opp bilde av sikringsskapet, kursfortegnelsen og andre relevante bilder.